Wiwa-folket i Colombia har slängt ut ett antal missionärer tillhörande Jehovas vittnen. Wiwa upplever dem som ett hot mot sin kultur och religion.

Det är inte första gången detta händer. 1998 blev en annan kristen grupp utslängd efter att först ha byggt en kyrka redan på 50-talet och sedan aggressivt propagerat för Wiwa att lämna sin egen tro och bli kristna.

Även Pingstkyrkan har blivit utslängda efter att ha försökt etablera sig i området.

Wiwa är endast cirka 15 000 personer, de flesta under 30, så det är förståeligt att de vill värna om sin egen religion.

Ann-Kristin