Heidi Juliana Gauriloff


Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond tilldelar 2016 års stipendium till Heidi Juliana Gauriloff, Ivalo, Finland, för sitt engagemang inom och för den skoltsamiska kulturen.

Skoltsamerna är en liten samisk folkgrupp. Deras kultur är och har under lång tid varit utrotningshotad.

Heidi har genom studier och arbete visat på möjligheterna att återerövra det skoltsamiska språket, utforska, synliggöra och vidareutveckla den skoltsamiska kulturen.

Hon är en mångsidig konstnär inom språk, hantverk, musik och illustrationer. Hennes insatser att sprida kunskap om kulturen riktar sig till vuxna och barn i både Sápmi och globalt.

Stipendiet uppgår till 15 000 kr.