Myanmars regering har tillsatt en grupp som skall fungera som rådgivande i implementeringen av Kofi Annans rekommendationer. Gruppen har 10 medlemmar, 5 nationella och 5 internationella. De internationella är en fd thailändsk minister, en fd sydafrikansk minister, en fd amerikansk minister och så Urban Ahlin.

Med hänvisning till att Urban Ahlin nu skall utredas av Riksdagsförvaltningen angående arbetsmiljön kring honom tycker jag det är direkt olämpligt att Ahlin utses till detta uppdrag.

Ann-Kristin