Ryssland: Växande oro för säkerheten för ursprungsfolksaktivister

Rodion Sulyandziga,  företrädare för den globala samordningsgruppen, läser ett multiregionalt uttalande från ursprungsfolk i Ryssland på den interaktiva sessionen i generalförsamlingen. Foto: UN Photo / Devra Berkowitz


Föreningen för hotade folk (STP)/Gesellschaft für Bedrohte Völker i Tyskland/ är bekymrad över säkerheten för ryska ursprungsfolksaktivister och deras familjer.

 "De trakasseras alltmer av säkerhetsstyrkorna -. Uppenbarligen som ett försök att stoppa dem från att fortsätta en kampanj för rättigheter åt minoritetsgrupper, på samma sätt som de gjort förra helgen, " konstaterade Sarah Reinke, STP: s expert på frågor om Östeuropa, i Berlin på måndagen. 

Tidigt på morgonen i samband med en konferens i december 2016 hade poliser genomsökt lägenheten där Rodion Suljandziga befann sig. Han är chef för ett centrum för stöd åt ursprungsbefolkningen i norra Suljandziga -. som hade tänkt att öppna en konferens för de 143 små folken i norra territorierna, Sibirien och Fjärran Östern den dagen - men han fördes till polisstationen i Konkovodistriktet i den ryska huvudstaden. Polisen beslagtog hans dator. Suljandziga är en av endast ett fåtal aktivister i Ryssland som arbetar för ursprungsbefolkningars rättigheter på en internationell nivå.

Rädda att straffas

"Många konferensdeltagare är nu mycket rädda för att bli trakasserade så snart de återvänder till sina hemregioner," Reinke beskriver hur godtycket leder till osäkerhet bland alla inhemska människorättsaktivister: "Före deras besök i Moskva, har flera delegater ombetts att bjuda in "observatörer" från oden statsstödda ursprungsfolksorganisationen Raipon - som är lojala till regeringen - vilket de avböjde. Nu är de rädda att de ska straffas."

Suljandziga s "Center för stöd åt ursprungsbefolkningar i norr" ger unga ursprungsfolksaktivister utbildning om hur man bygger upp en organisation och annan utbildning. Enligt STP, har han varit under bevakning i flera år. År 2014 konfiskerade den ryska säkerhetstjänsten FSB hans pass när han försökte resa till New York för att delta i FN: s konferens om ursprungsbefolkningar, som han hade hjälpt till att organisera.

Tio år lägre medellivslängd

I Ryssland blir urfolkens rättigheter kränkta, särskilt i regioner som är rika på viktiga råvaror som olja. Människorna där lider av sjukdomar, arbetslöshet och av den pågående förstörelsen av deras naturmiljö. Deras medellivslängd är tio år lägre än det ryska genomsnittet. "Om de få kvarvarande ledande företrädarna för ursprungsbefolkningarna förföljs och i praktiken tvingas lämna landet, kommer de inte längre att höras - i tysthet utsätts de för godtyckligheter av regeringen och av ekonomin", varnar Reinke.

Foto: UN Photo / Devra Berkowitz

Mer information om vad som hände i december finns här. Videon är på ryska men går att klicka fram svensk text till: http://www.iwgia.org/news/search-news?news_id=1428