Hazarpojkar som utvisas till Iran riskerar att bli soldater. Bilden visar elever från Kabul med böcker på hazarspråket dari, i England. Foto: Wikimedia Commons

 

Till regeringen och Migrationsverket

Migrationsverket förändrade i somras sin praxis när det gäller barn och ungdomar från Afghanistan. Till dess hade ensamkommande barn fått asylrätt, de var under 18 och det är förbjudet att utvisa ett barn om det inte finns ett ordnat mottagande.

En del av dem som nu föreslås utvisas tillhör hazarerna, en folkgrupp med rötter i Centralasien. De utgör en förföljd etnisk minoritet i Afghanistan. Förtrycket mot hazarer i Afghanistan har tvingat dem på flykt. Hazarerna trakasseras, diskrimineras, och mördas i Afghanistan och dess grannländer. De unga hazarpojkar som utvisas till Iran riskerar därtill att bli soldater i krigets Syrien. I Iran diskrimineras hazarerna också på arbetsmarknaden. De får de lägst betalda jobben. De drivs till ett liv i utkanten av samhället. De riskerar att misshandlas och trakasseras utan chans till juridiskt skydd.

Det registreras inte i Sverige vilka av flyktingarna från Afghanistan som är hazarer, men det framgår i samtal med flyktinghandläggare och tolkar. Sverige har ingått ett avtal med Afghanistans regering som inte har några säkerheter. Den allmänna uppfattningen bland afghaner som kan området är att vi med utvisningar driver dessa ungdomar in i kriminalitet, prostitution och via radikalisering även in i terrorgrupper.

Att resa längs vägar i Afghanistan är idag livsfarligt. Beväpnade grupper från talibaner och IS stoppar bussar och tvingar ut hazarerna som avrättas på plats och lämnas. När IS nu har ökat sin aktivitet i Afghanistan är hotet mot hazarerna störst. Eftersom de är shiamuslimer utpekas de som otrogna. Det är inte konstigt att dessa människor flyr till Europa.

Ovanstående talas det inte om i svenska riksdagen när frågan om Afghanistan eller asyl debatteras. Daniel Grahn, general­sekreterare på Erikshjälpen, skriver:

”Vi lurar barnen.Vi ställer dem i kö /…/ och låter dem vänta tills de blir 17,5 år. Då får de ett tillfälligt uppehållstillstånd med enkel biljett härifrån när de är 18. De tvingas lämna de enda relationer de har, och flyttas från HVB-hemmen till migrationsverkets boenden för vuxna asylsökande. De förlorar kontakt med socialsekreterare, god man, skolgång, fotbollslag, läxhjälp, för att så småningom kastas ut på Kabuls gator, till krig och förföljelse, utan släkt, vänner och sociala skyddsnät.”

I och med långa handläggningstider som uppstått under Syrienkonflikten har man insett att barn snabbt blir tonåringar, och som 18-åringar kan de utvisas direkt.

Att tro att ett avtal mellan Sveriges och Afghanistans regeringar betyder något för livet för unga hazarer i Afghanistan är att inte leva i verkligheten. I Sverige avråder UD från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Varför ska hazariska barn och ungdomar då skickas dit?

Stockholm 13/11, 2016

Föreningen Fjärde Världen, styrelsen

(Detta brev har sänts till: Margot Wallström, utrikesminister, Stefan Löfven, statsminister, Morgan Johansson, migrations- och justitieminister och Mikael Ribbenvik, tf generaldirektör för Migrationsverket)