Karen Women´s oranization uppmanar militären att upphöra med sina aktiviteter riktade mot Rohingya. De hänvisar till att de upplevt samma sak och som tvingade 100 000 Karen att fly till Thailand.