Tre personer vaktar Sheikh Adis grav i Lalesh, en helig plats för yezider.

Foto: Levi Clancy, Wikimedia Commons


En framstående icke-statlig organisation som stöder yezidis, en religiös minoritet, meddelade 2 januari i år att den stängts av säkerhetsofficerer från Kurdistans regionala regering (KRG) i Irak.

Organisationen, som kallas Yazda, finns i staden Dohuk i den kurdiska regionen i Irak. Tre KRG-officerare kom till kontoren och berättade för personalen att organisationen nu var "stängd".

De kurdiska myndigheterna hävdade att de stängde Yazda efter en varning om att följa KRGs regler för icke-statliga organisationer,  men Yazdas personal sade att de inte fått någon sådan varning.

Snarare, sa de, gavs ingen orsak, inget pappersdokument, och ingen information om för hur lång tid Yazda stängs. Officerarna satte lås på dörrarna för att förhindra personalen från att komma tillbaka.
  
Fördrivna personer från minoriteten yezidi, har flytt våld från styrkor lojala till den Islamiska Staten i Sinjar stad,  och begett sig mot den syriska gränsen, i utkanten av Sinjarbergen, nära den syriska gränsen och staden Elierbeh i provinsen Al-Hasakah.

Bygga ut

 
En person nära organisationen sa att han misstänkte att beslutet berodde på Yazdas plan för att stödja åtminstone 3 000 familjer i Sinjar med försörjning av material, som en del av ett större FN-utvecklingsprogram/UNDP-projekt.

Sinjar är ett viktigt yezidiskt område som invaderades av den Islamiska Staten, även känt som IS, i augusti 2014. I december utfärdade Human Rights Watch en rapport om KRG: s stränga restriktioner för varor, såsom mat, bränsle och bildelar i och utanför Sinjar. UNDP-projektet utmanar direkt denna politik. När rapporten kom sa KRG att man var bekymrade över att stödet kunde hamna hos en väpnad kurdisk grupp, Kurdistans arbetarparti, med styrkor i Sinjar.

Ändå har KRG: s beslut att stänga en icke-statlig organisation - med ospecificerade skäl och i en tid av växande humanitära behov - genast sänt en kall kåre genom Iraks olika humanitära samfund. Den irakiska regeringens angrepp för att återta Mosul från IS går snart in på sin tredje månad. Antalet människor på flykt från striderna närmar sig 130 000, och de många lägren som ska ge bostäder åt dessa familjer börjar bli fyllda.
Humanitära organisationer kämpar för att möta behoven.

Yazda har gett viktigt stöd, bland annat psykosocialt stöd, till de yezidiska samhällen i norra Irak som varit mål för IS illdåd. Yazda har varit talesorganisation för yazidoffer genom att uppmuntra till mer internationellt stöd för att få hjälp och genom att stödja FN:s goodwillambassadör för att ge värdighet åt överlevande från människohandel, t.ex. Nadia Murad, en yezidisk kvinna som var bortförd av IS.

Hundratals kvinnor och barn

FN-tjänstemän har meddelat att de tror att hundratals yezidiska kvinnor och män hålls av IS i Mosul. När de flyr till säkerhet är det viktigt att organisationer finns på plats för att ge dem stöd. Just nu har stödet Yazda ger till hundratals kvinnor och barn som utnyttjats av IS stoppats, och tusentals familjer i Sinjar som väntar på stöd för att starta sina liv befinner sig i ett limbotillstånd.

Den desperata situation genomtraumatiserade samhällen står inför i Irak visar att vi behöver fler organisationer som Yazda, för att stödja folkgruppers återintegrering  och återhämtning  från IS övergrepp. KRG-myndigheterna måste fundera på konsekvenserna av Yazdas nedläggning och upphäva sitt beslut i enlighet med sina internationella förpliktelser för att underlätta, inte hindra, humanitärt bistånd.

Fakta:

Belkis Wille,

Human Rights Watch


Läs mer på:

https://www.hrw.org/news/2017/01/03/kurdish-officials-shut-down-group-aiding-yezidis