Gränsen mellan Colombia och Panama skär genom Kuna-territorium. En besvärlig situation har uppstått genom att tusentals migranter från Somalia och Kuba är på väg norrut till fots. Kuna-kongressen har fått alarmerande rapporter om att migranterna stjäl från odlingarna vilket lämnar de Kuna som bor där utan mat framöver. Migranterna är fler till antalet än de bofasta vilket innebär att maten inte räcker till alla. Hittills är minst fyra byar påverkade av situationen.

Ann-Kristin