FN:s special rapportör gällande mänskliga rättigheter i Myanmar, Yanghee Lee, har nekats inresetillstånd och det gäller under hela hennes mandat period. Skälet ska vara rapporten Lee skrev efter sitt besök i juli i år.