Om

Solidaritet med ursprungsfolk, etniska minoriteter och andra hotade grupper.
Kontakta Fjärde Världen på e-postadress: post@f4world.org

Senaste inlägg

Arkiv

Hur arbetar Sverige mot rasdiskriminering och för samerna?

När händer det något?

"Sveriges fem nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund löper fortsatt risk att diskrimineras i utbildningsväsendet samt på arbets- och bostadsmarknaden. Sverige har under lång tid fått kritik från FN för att man inte har undertecknat ILO-konventionen 169 om ursprungsfolks rättigheter. FN-förbundet påminner om tidigare rekommendationer fr...

Läs hela blogginlägget

Karen Myanmar

Förra veckan startade ett stort projekt finansierat av Global Environmental Facility (GEF). Projektet har beviljats 21 miljoner dollar och skall utföras av UNDP, Flora and Fauna Initiative (FFI), Smithsonian Institute, Myanmars Forest Department och Department of Fisheries.

Projektet skall bilda en nationalpark, Lenya National Park, och utöka de som redan finns. Från tidigare erfarenhet...

Läs hela blogginlägget

Pakistan: Bara tre personer talar nu badeshi-språket

The three speakers of Badeshi

Badeshi - ett språk som bara tre män talar

Badeshi brukade vara det gemensamma språket i en liten bergsby i norra Pakistan - nu finns det bara tre personer kvar som kan tala det.

https://www.youtube.com/watch?v=qtS4AIMlSZ8

Image captionMännen tror att språket dör ut när de dör..

Läs mer:

Att vara den sista av Badeshi-talarna, av Zafar Syed, BBC Urdu...

Läs hela blogginlägget

Mohawk patent

I september i år bestämde sig läkemedelsföretaget Allergen att överföra ett av sina patent till St Regis Mohawk för att undvika dispyter i framtiden. Det gäller patentet på deras bäst säljande läkemedel, Restasis, mot torra ögon.

Allergan betalar 13,75 miljoner dollar för detta och sedan kommer Allergan att leasa tillbaka patentet för 15 miljoner dollar per år.

Om de...

Läs hela blogginlägget

FN i Myanmar

FN:s special rapportör gällande mänskliga rättigheter i Myanmar, Yanghee Lee, har nekats inresetillstånd och det gäller under hela hennes mandat period. Skälet ska vara rapporten Lee skrev efter sitt besök i juli i år.

Äldre inlägg